Kainuun sähkö- ja kylmätekniikka Oy

Kylmäalan siirtymäkausi päättyy

Kylmälaiteliikkeiltä, vastuuhenkilöiltä ja asentajilta vaaditaan uudet todistukset
ja pätevyydet. Kylmäalan siirtymäkausi päättyy 4.7.2011. Siirtymäkauden jälkeen
F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita saavat asentaa
ja huoltaa vain sellaiset kylmälaiteliikkeet, jotka ovat uusineet kylmälaiteliiketodistuk-
sensa. Lisäksi alan vastuuhenkilöiden ja asentajien on täytynyt käydä siirtymäkauden
jälkeiseen pätevyyteen vaadittava koulutus ja hakea uudet pätevyystodistukset.

Kylmälaiteliiketodistukset ja pätevyydet haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta Tukesilta,
ja niiden täytyy olla valtioneuvoston uuden asetuksen 452/2009 mukaiset. Todistuk-
set ja pätevyydet rekisteröidään kylmälaiteliikerekisteriin ja kylmäalan päte-
vyysrekisteriin, jotka ovat Tukesin ylläpitämiä. Kylmäalalla tarkoitetaan
otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden sekä fluorattuja
kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja sisältävien laitteiden huoltotoimintaa
ja jätehuoltoa.

F-kaasuja käytetään rakennusten ja ajoneuvojen
kylmä- ja ilmastointilaitteissa, sammutuslaitteistoissa, suurjännite-
kytkimissä ja liuottimissa. F-kaasuista säädetään EY-asetuksessa
(842/2006) ja kansallisesti ympäristönsuojelulaissa (86/2000, muutos 681/2008)
sekä valtioneuvoston asetuksessa 452/2009. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ei
saa enää siirtymäkauden päätyttyä myydä muille kuin Tukesin rekisteröimille ja
pätevyysvaatimukset täyttäville henkilöille ja toiminnanharjoittajille.

Kainuun sähkö- ja kylmätekniikka Oy Puh. 044 217 3172 Länsirannantie 83 A 88300 Paltamo Y-TUNNUS 2929908-5